torsdag den 2. februar 2012

"How-To" Dele en kage i bunde/How-To Split a cake into even layers

Der findes utrolige mange gode How-To's på nettet. Jeg bruger selv en kombination af forskellige, og når jeg så skal forklare familie og venner, hvordan jeg gør det, så sender jeg links, hvor jeg tilføjer, hvad jeg gør anderledes. Så bliver jeg tit spurgt, om jeg ikke bare kan vise, hvordan JEG gør det, så nu fik jeg taget billeder, mens datteren bagte.

There are many really good How-To's online. I use a combination of a few myself, and when I need to explain to family and friends how I do it, I send them links and add the things I do differently. This often results in them asking, if I can't just show them how I do it, so this time I took pictures, while my daughter was baking.

For det første, så skal jeg huske at vise et tip til selve bagningen, der giver en mere jævn kage, og som jeg altid bruger, når jeg bager i store forme (30 cm eller derover), eller når kagen har en lang bagetid, som fx en mudcake. Man tager et viskestykke, væder det godt med koldt vand fra hanen, og binder det omkring bageformen inden den sættes i ovnen:

First of all, I need to show a little tip for the actual baking, which results in a more even cake. I always use this when I bake in big pans (30 cm or bigger), or when the cake has a looong cooking time, like a mudcake. Take a dishcloth, wet it with cold tapwater and tie it around the pan, before putting it in the oven:


Viskestykket forhindrer kagen i at bage for hurtigt ude i yderkanten i forhold til i midten. Viskestykket fjernes de sidste 15-30 min af bagetiden. Kager med lang bagetid, bages også ved en så lav temperatur, at der altså ikke går ild i viskestykket, men det bliver misfarvet, så brug ikke dit bedste. For at undgå, at kagen bliver for mørk (læs: brændt!) i toppen, kan der også lægges staniol løst over det sidste stykke tid, men det glemte jeg vist at sige til datteren :)

The dishcloth prevents the cake from baking too fast at the edges compared to the center. Remove the dishcloth the last 15-30 minutes of the expected cooking time. Cakes with long cooking times are also baked at such low temperatures, that the dishcloth won't catch fire. It will get discoloured though, so don't use your best one. To avoid the cake turning too dark (read: burnt!), you can cover it loosely with some tin foil towards the end - unfortunately I forgot to tell my daughter :)

Når kagen er helt kold, kan den skæres i bunde. Jeg bruger afstandstræ, og laver bundene normalt ca 1- 1,5 cm tykke. De lægges vinkelret på siden af kagen:

When the cake has completely cooled off, it can be split into layers. I use cake rulers and usually make the layers 1 to 1.5 cm thick. I place them along the sides of the cake:


Og kagen skæres så, ved at lade kniven hvile ovenpå afstandstræet, mens jeg skærer. Bunden bliver således lige høj hele vejen rundt.

And the cake is cut, by resting the knife on the rulers while cutting, which results in totally level layers.


Man behøver ikke at bruge afstandstræ. Man skal bare bruge to lige høje ting på begge sider af kagen - fx et par CD covers pr side:

You don't have to use cake rulers. You just need two items of the same height to place on both sides of the cake - like a couple of CD covers on each side:


Denne kage er så lille, at jeg kan skære hele vejen igennem, hvis jeg vil, men hvis kagen er større end knivens længde, så bruger vi sytrådstricket, hvor man kun skærer lidt ind i kagen, hele vejen rundt (drej kagen ofte). Herefter tager man et langt stykke sytråd, eller tandtråd (ikke med smag!) og lægger rundt i rillen. Det gøres nemmest, ved at løfte lidt op i den øverste del af kagen, mens man lægger tråden ind.

This cake is so small, that I can easily cut all the way through if I wanted, but if the cake is bigger than the knife, we use the thread trick. Cut a small groove all the way around the cake (turn the cake often) and place a long piece of thread or unwaxed dental floss in the groove. This is easiest to do if you lift the top of the cake up a little bit while placing the thread.Tråden krydses foran, og du trækker herefter ud til modsatte side (husk at trække vandret, ved skærelinjen - ikke noget med at trække opad), indtil tråden er strakt ud:

Cross the threads at the front and pull to the opposite sides (remember to pull horizontally and not pulling upwards) until the thread is stretched:


Løft den øverste kage af, og TADA!

Lift the top cake off and TADA!


Et stykke kagebund! Den første bund vi skærer, bruges til toppen af den færdige kage, da den har en helt jævn, bagt overflade, som gør at den er nemmest at smøre op (ingen krummer hænger ved), og giver det pæneste resultat. Derfor putter vi den første bund tilbage i formen, som kagen er bagt i. Den skal bare beklædes med en stor frysepose, der er skåret op i en side og bund først:

One cake layer! The first layer you cut, will be used as the top of the finished cake, since it has an even, baked surface, which makes it easier to frost (no crumbcoat needed) and gives the best looking result. So we put the first layer back in the same pan, that the cake was baked in. It just has to be covered in a big freeezer bag, that has been cut up in one side and bottom first:


Proceduren gentages, indtil man har det antal bunde man vil have/kan få ud af kagen. Normalt får jeg 3 bunde ud af en kage, men denne gang blev det til 4:

Repeat until you have the amount of layers that you want or can get out of the cake. Normally I get 3 layers from a cake, but this time we got 4:


Toppen af kagen plejer jeg at fryse ned til cake pops, men da denne kage havde fået rigeligt i toppen, så blev den kasseret (læs: alligevel spist af de andre i huset!)

I usually freeze the top leftover to use for cake pops, but since this cake had been blackened, it was discarded (read: still eaten by the other kids!)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar